De Domijnen

Alle onderdelen onder één vlag presenteren of toch meer apart?

De Domijnen is een culturele organisatie in Sittard-Geleen ontstaan door de fusie van verschillende culturele disciplines. Maar het publiek verschilt behoorlijk per discipline en ook intern leeft de behoefte om zich los van het geheel te kunnen presenteren.

Zeker na een extern adviesrapport van bureau BMC en de komst van een nieuwe directie is het zoeken naar een nieuwe vorm. Tegelijkertijd loopt de organisatie achter op het gebied van online marketing en creatieve communicatie.

Ik help het communicatieteam om hier een weg in te vinden en te focussen op 'quick wins' terwijl de strategische discussie nog wordt gevoerd.

Hoe zet je een online campagne op? Hoe zorg je ervoor dat je content prikkelender wordt en aanzet tot actie? Samen met Maurice de Lange van Applaus Projecten gaan we in workshops en diverse experimenten heel praktisch aan de slag en ontdekken we wat wel en niet werkt voor Filmhuis, Theater, Bibliotheek, Poppodium en Museum.

In het MT voeren we ondertussen goede gesprekken over de toekomstige branding. Omdat het theater als eerste discipline een eigen naam krijgt (het Toon Hermans Theater), oriënteren we ons op mogelijke oplossingen, voor het theater, maar ook voor de andere onderdelen van De Domijnen.
Ik adviseer het MT om voor een stapsgewijze aanpak te kiezen, waarbij ruimte is voor een eigen identiteit van elke discipline, maar ook nog enige link is met het grotere geheel.

Terug naar home