Land van Kalk

Land van Kalk: niet sexy, wel woest aantrekkelijk

Land van Kalk is een nog vrij onbekend stukje Zuid-Limburg. Samen met ondernemers, gemeenten en IBA Parkstad zoek, ontwikkel en promoot ik de pareltjes richting toeristen en recreanten.

Land van Kalk is het plateau van Kunradersteen dat loopt van Aken via Bocholtz tot Voerendaal en het buitengebied van Heerlen. Een coöperatie van enthousiaste ondernemers en inwoners werken samen met gemeenten Heerlen, Voerendaal en Simpelveld en IBA Parkstad om het gebied op de kaart te zetten bij toeristen en recreanten. Niet het avontuur en het spektakel, maar juist de rust, de natuur, het landschap en de producten van het boerenland zijn de kracht van het Land van Kalk.

De Coöperatie heeft een ‘trekker’ nodig en een steviger vertegenwoordiging in het gebied. Daarnaast is een goede programmering en een activiteitenkalender essentieel om dit unieke stukje Zuid-Limburg tot leven te brengen. Met een aantal workshops breng ik het bestaande aanbod in kaart, evenals de ideeën voor nieuw aanbod die leven bij de ondernemers. Samen met een analyse van de markt en de doelgroepen vormt dit de basis voor een concreet voorstel van programmering. Parallel hieraan ga ik in gesprek met vele potentiële leden om de nieuwe activiteiten ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

De zomerprogrammering wordt verwerkt in een mini-reisgids, zodat in de zomervakantie niet alleen groepen, maar ook individuele bezoekers een activiteit kunnen boeken. Ook blazen we Proef het Land van Kalk nieuw leven in, een week vol culinaire activiteiten op verschillende locaties. Met een streekproductenwedstrijd creëren we meer naamsbekendheid onder de inwoners. Het komende jaar wordt gewerkt aan een Land van Kalk Safari met locals die als ranger fungeren en een e-bike netwerk.

Terug naar home